VERBOND VAN DE KAMERS VAN RHETORICA VLAANDEREN-NEDERLAND
V. Z. W. BRUSSEL

Onderwerp : Dialoogwedstrijd

Briefw: Diependale 62/2, B-9700 Oudenaarde

Tel./Fax: 055/311365
Bankrel: tnv. Verbond Kamers van Rhetorica
(VL) Generale Bank 293-0322480-10
(NL) idem, Maastricht, 63.10.13.547

Aan alle Rederijkerskamers

Waarde Rederijkers,

Wij hebben het genoegen U ter kennis te brengen dat er, in het kader van het Jaarlijks Internationaal Rederijkerscongres te Gent, op mei 2000 een DIALOOGWEDSTRIJD om de TAALUNIEPRIJS voor de Rederijkerij wordt ingericht door ons Verbond. In bijlage sturen wij U de tekst van het reglement. Wij richten een warme oproep tot alle Rederijkerskamers uit Noord en Zuid deel te nemen aan dit tornooi.

*   *   *

Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om uw aandacht te vestigen op volgende punten:

  1. Het Internationaal Rederijkerscongres 2000 gaat door op zaterdag 20 en zondag 21 mei te Gent,
  2. Wedstrijd en Congres worden ingericht met de steun en medewerking van de Nederlandse Taalunie.
  3. De jaarlijkse statutaire algemene vergadering van ons Verbond gaat door op zondag 21 mei, insgelijks in het kader van het Congres. Tijdens deze bijeenkomst zal er overgegaan worden tot een gedeeltelijke vernieuwing van de Raad van Bestuur. Ge´nteresseerden dienen hun kandidatuur in te sturen vˇˇr 31 januari. De kandidatuur van nieuwelingen moet gesteund worden door minstens drie leden (Kamers of individuele). Om zich kandidaat te kunnen stellen moet zijn/haar Kamer voorkomen op de ter griffie neergelegde ledenlijst, dit betekent: lidgeld betaald hebben vˇˇr januari 2000 (zie Huishoudelijk Reglement)

Hopend uw inschrijving voor het tornooi binnen kort te mogen ontvangen bieden wij U onze kunstbroederlijke groeten.

Namens het Verbond,

De Voorzitter,
L. Vandevelde