Twitterpoëet bokaal


J.A.B. -  - heeft op 13-4-2019 geschreven:

Congres 2019 te Groningen

  Het rederijkers congres te Groningen
gaat 1 juni weer beginnen.
Tijd om dichtregels te verzinnen.
Laat het twitteren
weer schitteren.


JAB -  - heeft op 25-6-2018 geschreven:

Ronse 2018

  Ronse op de taalgrens balancerend
Aan Shakespeare refererend
Van 't weefgetouw lerend
En hoerenleed bekerend
bisschop vrouwen begerend
en wij voldaan weer huiswaarts kerend


Rederijkersverbond - @  - heeft op 10 sep. 2017 geschreven:

Brussel

  Congres 2017 te Brussel: groots feest,
dat 9 en 10 sept is geweest,
met muziek, drank en vrouwen
om te leren daartussen bruggen te bouwen.


Rederijkersverbond - @  - heeft op 14 arpil 2016 geschreven:

Moyses' Bosch

  Bij het Rederijkers congres te 's Hertogenbosch,
bij Moyses'Bosch
gaan 4 juni de kabels los!


JAB - @  - heeft op 1-6-2014 geschreven:

Liederkerke 2014

  Op naar Liedekerke
Om de Rederijkerswerken
in de toneelwedstrijd
over het stuk van Freddy van Besien
met eigen ogen te zienPieter Mijnssen - @
 - heeft op 27-5-2013 geschreven:

Zaterdag jl.

  Na al wandelend te zijn onderricht,
Dejeuneerden wij in de Gravenzaal,
De Keizer heeft tot ontsteltenis bericht:
Factor Heynzoon kreeg er nog geen Galgenmaal.

Reden genoeg om Philips II af te zweren,
Maar wat mij mijn hert zo heeft doorwond,
Meer dan Alva, Leicester en andere landheren,
Is de suggestie dat Laurens J. Coster niet bestond.

Dankzij 't huzarenstukje van Boreel,
Genoten wij toch nog van podiumkunst en taal,
En bleven de Haarlemse broeders in 't gareel.

Zij werden beloond met een heus bacchanaal,
Waardig een internationaal Landjuweel,
Godzijdank niet helemaal digit@@l.


('huzarenstukje van Boreel' ontleend aan Jan Pieter van Lieshout, zie bijdrage 2-4-2013)


Emmy Scholten -  - heeft op 25-5-2013 geschreven:

Danspaar 44

  Laat mij huppelen met mijn man,
die als een nijlpaard liggen kan.
Laat hem lopen, laat hem vliegen
en zeg dat hij niet tegen mij moet liegen.


Emmy Scholten -  - heeft op 25-5-2013 geschreven:

Leed en Vermaak

 
Als je 's ochtends de dode hoort,
dan is het lustrum voor jou verstoord.
Maar al is het voor velen verdriet,
zorg maar dat je van elkaar geniet.


Paul vd N -  - heeft op 25-5-2013 geschreven:

  Te veel bier
en te veel wijn,
feestelijk pintelier plezier,
voor de hersenpan verfoeielijk
maakt het doorgaans moeielijk
voor het dichterlijke brein


h.t. Factor Lindeman - @  - heeft op 25-5-2013 geschreven:

Ode aan de Bruisende Belgen

  ODE AAN DE BRUISENDE BELGEN

Was ik maar bourgondisch als de Belg
Zo zwierig als de Vlamen
Dan vatte ik ied're dag een pint
In plaats van mij te schamen

Speelden wij maar voetbal als de Belg
Zo dominant als Jan Vertonghen
Maar nee, ik kom van 't kikkerland
Wij hebben gene longen

Waren d'Ardennen maar van ons
De schoonste plek op aarde
Maar nee, wij pold'ren alles droog,
en ook Hedwige spaarden

U kroont de schoonheid van Mathil
Gezeten naast prins Flipke
bedwelmt ons met haar gulle lach
En guitig onderlipke

Ach was di Rupo maar van ons
Zo wuft met vlinderdasje
Palavert zacht als een Italiaan
Op zijn blazoen geen krasje

Ook Rogge, Rompuy, Kim, Justine,
Wat kan uw volk presteren
Daar kunnen Richard, Daf en Neel
Nog heel wat goeds van leren

Ach, wee uw sexy Goedele
Ik moet 's nachts aan u denken,
U heeft ons koude kikkerland
Rode koontjes mogen schenken

O, land van Rick de Sadeleer,
Wij branden van verlangen,
Naar de Vlaamse pure kunst van taal ,
Bij monde van Martine Tange

Ik denk nog vaak van Willy Claes,
Gevallen voor een Dassaultje
Hij was de trots van Belgenland
Maar legde toch het loodje

O, land van Borinage staal,
Bankiers op Knokse stranden
Waar taalstrijd in de BeeHaaVee
toch ooit wel zal verzanden?

Ik groet u, Heil'ge Saint Joseph
beschermheer aller Belgen
Een groet van Trou en ons Catherein
Aan uwe schone telgen


-  - heeft op 25-5-2013 geschreven:

  Matthias Smalbrugge - Een vrij dichter

Een vink van goud fluit in de hout
Een lied van trou en tijd, ritme en rijm
Zijn die eeuwen allemaal gesneden uit 't beste hout?
Of is de tijdgeest nu eens vrij, dan weer gedwongen rijm?

Des dichters geest rijmt niet op de geest des tijds
Hij verhoudt zich vrij tot ieder mos of woord
Schetst ongedwongen stroom van nu en van destijds
Maar steeds vervoegt hij vrij zijn ritme en zijn woord

Hij voegt zich niet naar politiek, religie of mos
Maar dicht als roeien en reizen tegen alle stromen,
Drinken en discussiëren, schetsen van de verste dromen

Hij zingt als goudvink in zijn bos
Eet op Trou al eeuwenlang zijn spijzen
Want daar is vrijheid eeuwenlang al factor van alle lijzen


Kniedichten

Willem Veenhoven

Trou 2013

Kniedicht
Een kniegedicht is vederlicht
Maar het krijgt te veel gewicht
Als je het op twitter richt
Want zit niet in een minuut of drie
Zo'n minneversje onder de knie?

Het vogelhuis
Ooit was Trou een rookgordijn
Van genoeglijk samenzijn
Verslaafd of uit gezelligheid
De sigaar is uit en uit de tijd
Hoort het in onze tuin wel thuis
Een hangplaats bij een vogelhuis?
Wat zou het prachtig staan en mooi
De Pelikaan in een gouden kooi


Keizer Breda -  - heeft op 23-5-2013 geschreven:

  Donnerwitter
Stopt getwitter
Liever is mij
Uw geschitter
In uw air
En dat qua litter


Paul Vdm -  - heeft op 22-5-2013 geschreven:

  De muze van de kwetteraars
onopgewassen voor haar taken
liet TMB in de steek.
Haar prikkeling zo bleek
praamde poëten al te schaars
om 't twitterschaakbord vol te maken


Voor muzen valt zulks zeer te laken
van oudsher praalt de nimf als baken.
De buik vol van het trendy kwaken


Paul Vdm - heeft op 21-5-2013 geschreven:

Schot naast de roos

Wat overkomt me nou
nu 'k met der muze's zegen
een knievers plegen wou.
Mij restte nog wat tijd
voor 't leggen van mijn ei
maar tot mijn grote spijt
gaat volgens 't nieuwsbericht
op MAANdag 22 mei
voor goed de postbus dicht.

Ben ik de labbekak?
Ben ik de puritein?
Wel,pak dan eens je almanak
omtrent dit jaargetij;
Geen schepsel kan eraan voorbij
dat 22 mei
een WOENSdag is...naar 't schijnt.


Jan Albert B - @ heeft op 21-5-2013 geschreven:

Twitterexcuus

Een Tollenslid uit Hoogezand
vervangt twee voorzitters,
want die zijn uit het land,
wat was er aan de hand?
Per twitter legden zij 't verband:
Aan computers hebben wij zo het land
en springen daarom aan 't spaanse strand
wat tijdelijk uit de band
maar ondanks enige jolijt,
hebben wij toch vreselijke spijt
want liever waren wij thuis geweest
en hadden in Haarlem meegefeest
als digibetisch dichter
of dichtend digibeet
en hadden als minstreel verkleed
alle rijmen opgevist
die aan de dis zijn opgedist
van het discours nog heet


Paul Vdm - heeft op 20-5-2013 geschreven:

Voor 't abuis dat ik
dwangmatig
overmatig en gestadig
rijmpjes makend
versjes brakend
@penst@@rtent@@lsgewijs
moeders tale en tonge prijs
zij de lezer mij genadig.


Niek Exalto - heeft op 17-5-2013 geschreven:

Onze Willem Alexander
Is een echte Nederlander.
Als Koning van ons allemaal
Geniet hij zelf ook Maximaal.


Paul Vdm - heeft op 15-5-2013 geschreven:

Jofel om zien
hoe zich volop
naast Berg,Boreel & Bredt
een schare knappe koppen
tot twitteraar ontpoppen
door in een notendop
frivole jool en apekool
opeen te proppen.


Coen Kolff - heeft op 12-5-2013 geschreven:

Wat is poezie
Over en onder de knie?
Een factorale filosofie
Over Rederijkersfrustratie:
Een dichterlijke simulatie
Die vraagt om louter speelse inspiratie
En vooral een aandoenlijke fantasie!
En niet te vergeten:een heldere interpretatie....

Factor Coen Kolff( 2000)


Peter Berg - heeft op 12-5-2013 geschreven:

dankwoord

In den jare twee nul dertien
laat 't genootschap Trou ons zien
hoe een luisterrijk congres te presenteren,
waarvan menigeen nog wat kan leren.
In een stad zo boordevol van sfeer
herleeft de letterkunst en -kunde weer.
Rederijkers uit het Vlaamse en heel Nederland
versterken nu ook weer hun band.
Ik steek niets onder stoel of banken,
maar wil u graag van ganser harte danken.


Rudi van de Stadt - heeft op 11-5-2013 geschreven:

Van Digibeet naar Digit@@l,
Social Media voor allemaal.
Van Troubadour tot Minstreel,
Daarvan zijn er nooit teveel.
De dichter via Twitter,
Dus niet zoals de Poëet
Het al vele jaren deed.


Paul Vdm - heeft op 9-5-2013 geschreven:

#

Wij zouden zeer waarderen
mochten de Vroede Heren
de H@@rlemse Bok@@l
der digit@le t@@l
pontific@@l offreren
aan wie het best
met bits en bytes
de muze kan charmeren.

(net 140 leestekens)


Peter Berg - @ heeft op
9-5-2013 geschreven:

Succescongres

Over kroningsdag is al genoeg gezegd.
Het televisievolk ontnam het lied zijn recht.
Toch draait de wereld nog steeds door
en roept de vorst met vrouw in koor:
"dat Haarlems digitaal congres,
wordt wél een groot succes".


nummer 2 met plat eind.

Als minstreel houd ik wel van wat gekweel.
Een enk'le maal ga ik dan ook digitaal.
Toch wil ik me zeker niet gaan meten
met Haarlems groten die niet zijn vergeten.
Tegen Bomans heb ik heus geen enk'le kans.
Schrijven kan ik reeds, maar
niet zoals heer Nico Beets.
Voor and'ren neem ik ook de wijk,
hetzij Willem Bilderdijk of Pieter Langendijk.
Ik ben dan ook geen goed twitpoeet.
Van echte poezie snap ik toch geen reet.


Jan Hein - @ heeft op 8-5-2013 geschreven:

Over de knie !

Had het moeten weten,
nog niet van mijn digitale taak gekweten,
wil me niet meten met Bomans of Prenen
van hen is tenslotte een
jaarzang verschenen.


Paul Vdm - heeft op 3-5-2013 geschreven:

(p)ollekebolleke

Koningin Beatrix
wuivens- en zwaaiensmoe
blijft haar plebejers
niet langer tot last

heel terecht snappend dat
prinsjesdagkoekhappen
veeleer bij Willem
en Máxima past.


h.t. Factor Lindeman - @
heeft op 1-5-2013 geschreven:

De Dag

De d@g die ik wist d@t zou komen,
W@s nog mooier d@n verw@cht in mijn dromen
De w@pens, insignes en hoeden
Kon ik in mijn brein niet bevroeden
Broeder Theo kw@m helder in beeld
@ls k@merheer Trix toebedeeld
Ook z@g ik een glimp v@n broeder Joost
zich komm'rend om koninklijk kroost
Or@nje en Trou, verbonden op de l@nge termijn
De kroonprinses heet immers ook K@trijn


Paul Vdm - heeft op 1-5-2013 geschreven:

ERATO

Belust op een refrein
lei menig retrozijn
de nimf der poëzie
voorheen over de knie.
Nu zit een tweetzeloot
veeleer met internettablet
als speelgenoot op schoot.


(net 140 lettertekens!)


Oud Factor Paul van Sprang - heeft op 28-4-2013
geschreven:

Gedichtje naar aanleiding van een praatje van de keizer waarin hij sprak over 'een holle peniskoker'.

Het gebeurt maar zeer zelden
Moet het hier toch vermelden
De keizer, taalpurist
Heeft toch iets gemist
Hij zei: een holle peniskoker
Hij bracht het als een joker
Ik schoot van emotie bijna vol:
Een koker is immers altijd hol
Dus een zeldzaam keizerlijk pleonasme
Maar Catharina IS genadig en zo WAS ze


h.t. Factor Lindeman - @ heeft op 27-4-2013 geschreven:

KONINGSLIED

Een lied zo krom als een banaan
Moest voor een koningslied doorgaan
De puristen van de taal
maakten heel veel kabaal
En de prins liet ze lachend begaan


Paul Vdm - heeft op 26-4-2013 geschreven:

Vr@@g

Kan ik p@gin@breed
al 't lief en leed
dat woekert binnenin
't web der gedachtengangen
vol creatief verlangen
alsnog met bits en bytes
in min
dan 140 tekens vangen ?


(net honderdveertig zeker?)


Niek Exalto - @ heeft op 24-4-2013 geschreven:

Mijn knie gedicht

Een chirurg, bekend als hele goede,
Heeft de meniscusoperatie verricht.
Ondanks dat het wel nog bloedde,
Heeft hij toch mijn knie gedicht.


Paul Vdm - heeft op 23-4-2013 geschreven:

Scheet in een netzak


(Een tussendoortje tot nut van 't algemeen. Het valt wat tussen de plooien. Deze actuele scoringskans is voor een rederijker te mooi om te laten liggen. Of niet soms?)
In 't land van de Kokanje
beslisten wijze lieden
de Koning van Oranje
een hymne aan te bieden
nu Hij na ampel peinzen
zich op de troon zou hijsen.

Een held geboekstaafd tussen helden/ die stamppot vreet dat hoor je zelden/ wie dit bedacht moest het ontgelden/ hem werd terstond de mond gesnoerd/ het koningslied werd/
afgevoerd.

maar dan sta je daar...want...

Prompt liet men te allen prijze
het geouwehoer herrijzen ;
het blijft eenmaal ingevoerd
pertinent onaangeroerd.


Paul Vandermeersch - heeft op 21-4-2013 geschreven:

Mijn mening

Niet met missive
maar per mail
maak ik ,moderne minnestreel,
er melding van dat bij mijn weten
deze Bok@@l
voor digit@le t@@l
nog beter
AWARD
wordt geheten.


p.s. exact 140 lettertekens


Frans Rookmaaker - heeft op 20-4-2013 geschreven:

Alles is zoals verwacht,
Uit Breda klinkt: goede nacht!

Frans Redemaaker


Gaston Mechelen - @ heeft op 8-4-2013 geschreven:

In het licht, het gezicht van mijn nicht.
Haar benen lichtjes zijwaarts,
mijn blik opwaarts gericht,
voelde ik mijn opkomende plicht
en schreef op haar beide kniën een kniegedicht.
Aan het eind van tekst
vlak na het uitroepteken!!..
was ik als het ware behekst
en gutste mijn zweet bij beken.


Haar knieën,en de gordijnen wijd open
langswaar het volle licht kon schijnen,
fluisterde ze: oh! twitterpoeet!
Ze was nog zo jong, dat wicht!
Ik zuchtte, doe ze nu maar heel snel dicht.


Gaston


Tom S - @ heeft op 7-4-2013 geschreven:

't is bij de konijnen af

Dit landjuweel is voor een twitteraar
Als een grote visvijver voor de Muzen
't Neusje van de zalm bij Bocuse
Is wat de lente al niet doet bij een rammelaar


Jan Pieter van Lieshout - @ heeft op 2-4-2013 geschreven:

Huzarenstukje v Boreel,
Opmaat tot Congresjuweel.
Dichten als 'n Twitteraar
Uit 140-reservoir.
0& & 1& strelen min
Blyckende hervormingszin.


Factor Bauke 'Freiherr' van Halem, - @ heeft op 2-4-2013 geschreven:

De zon schijnt in het bos
Waar daag'lijks ik mijn hond uitlaat
Gaat eind'lijk dan de lente los?
Ik hoop zo dat de winter gaat
Verlang naar Haarlems lentelicht
Het Trou-congres dat nu te komen staat
Ik schrijf nog maar een kort gedicht
En blijf als Breda's prietpoeet paraat
Wie volgt in 't dichten "Trou moet blycken"?


h.t. Factor Lindeman - heeft op 2-4-2013 geschreven:

Bril

Henk van Os verloor zijn bril,
maar het maakte geen verschil
De buit was binnen,
Het lustrum kan beginnen!


B. van Halem - @ heeft op 30-3-2013 geschreven:

À Modern wil ik
Mijn dingen doen
Maar ach,
Van ooit en toen
ben ik poët
en maak gewag
in 't nu
van mijn verleden tijd
het wordt me toch te veel
ik ben en blijf
gewoon
en tijdvergane minstreel


De Meyer Willy - @ heeft op 28-3-2013 geschreven:

kniegedicht

voor een poëzie-kriebel-rafel
werd mijn knie mijn tafel
een vlakje wit papier
wacht nu op rijmplezier

maar de muze wil niet komen
ook al blijf ik dromen
maar intussen staat het vlakje wit papier
toch vol met wat bescheiden rijmvertier


De Meyer Willy - @ heeft op 28-3-2013 geschreven:

de twitter-analfabeet

meedoen aan de "twitter-poeet"
als rasechte twitter-analfabeet
omdat je eeuwige roem ziet wenken
gekker kun je het niet bedenken

maar op mijn brede knie
is nog plaats voor een lijn of drie
dus nog even doorzetten
en ook goed opletten

eens het juiste rijm gevonden
kan ik dan in alle rust afronden
jongens wat geeft dit een goed gevoel
en is dit inderdaad "very cool"


NG - @ heeft op 28-3-2013 geschreven:

De beste twitter-poeet?
Ik niet voor zover ik weet.
Ik wil wel eens proberen
om een versje te forceren.
140 tekens is niet veel
voor een digitale minnestreel.
Veel te kort,
versje opgeschort !


Cees - heeft op 26-3-2013 geschreven:

week wachten

Beziet met meelij de rederijker, vergeefs smachtend wachten,
op die ëëne vonk: een oorspronkelijke gedachte


Lucas boreel - heeft op 21-3-2013 geschreven:

Bericht als proef,
en klein poetische troef !


Philip Bredt - heeft op 21-3-2013 geschreven:

Twitter gedicht

Nog sneller dan een kniegedicht
Is een twitterbericht
Kort en krachtig
Max. 140 karakters machtig
Leent zich goed voor alliteratie
Nu nog de inspiratie


lucas boreel - heeft op 21-3-2013 geschreven:

Dit rijm lever ik nu aan,
hoe kwam ik er ook al weer aan ?


R.Fuchs - heeft op 20-3-2013 geschreven:

Een Stinkzwam

Een stinkzwam moest uit Amsterdam
Per trein terug naar Zwammerdam.
Hij had in't zwerfvuil rondgezwommen,
Was daarna op de ka geklommen.

Zijn vriendje Sweder Zwatelaar
Stond daar in zwembroek voor hem klaar.
Publiek bleef op een flinke afstand,
Bevreesd door stank te worden overmand.

De stinkzwam,zwetend als een zwijn,
Had stinkende zin in een glaasje wijn.
Maar Sweder moest spoorslags naar Zwaagdijk-West,
En daaraan had de stinkzwam behoorlijk de pest.

Per trein ging hij terug naar Zwammerdam
En dat is't laatst wat ik van hem vernam.

R.Fuchs

Oud Factor van Trou 1990 en 2000


Paul van Sprang - heeft op 19-3-2013 geschreven:

Van minstreel tot twitterpoëet

Een ex-minstreel, thans twitter-poëet, uit Kennemerland
Sprak: ik ben er eigenlijk helemaal tegen gekant
Maar nu ik min-der-streel
En juist rijm-twitter met veel
Ben ook ik in het derde millennium beland

Gegroet en salut, Paul


lwb - heeft op 13-3-2013 geschreven:

werkt dit meer zoals ik het moet, dan doet mij dat veel goed !


JAB - @ heeft op 7-3-2013 geschreven:

Test in het Rederijkers blogje

Dit is een gedichtje buiten Twitter om
het lijkt wat stom
maar als voor u geen twitter lidmaatschap aanwezig is
gaat het toch niet mis.