Foto impressie
van het Internationaal Rederijkers congres
te Groningen