Internationaal Rederijkers congres te Groningen 1996
Foto impressie
van het Internationaal Rederijkers congres
te Groningen