Internationaal Rederijkers Congres te Mechelen op 13 en 14 juni 2009

Lijst van de DEELNEMENDE REDERIJKERSKAMERS
aan het 26e
INTERNATIONAAL REDERIJKERSCONGRES Vlaanderen - Nederland

Dijlezonen Mechelen Koninklijke Aloude Rederijkerskamer Ste Barbara Aalst
Koninklijke Aloude Rederijkerskamer De Catharinisten, Aalst
Rederijkerskamer De Egelantier, Aduard
Vereniging Jacob van Lennep Breda
Koninklijke Rederijkerskamer De Gezellen v/d Heilige Michiel, Brugge
Rederijkerskamer De Lelieblomme Brussel
Rederijkerskamer Moyses' Bosch Den Bosch
Koninklijke Soevereine Hoofdkamer De Fonteine, Gent
Koninklijke Aloude Rederijkerskamer Mariakring Marien-Theeren, Gent
Koninklijke Provinciaal Groninger Rederijkersverbond Groningen
Rederijkerskamer Trou moet Blycken Haarlem
Rederijkerskamer De Roode Roos Hasselt
Rederijkerskamer Nut en Genoegen, Holwierde
Koninklijke Rederijkerskamer Tollens Hoogezand-Sappemeer
Rederijkerskamer De Kunstminnende Jonckheyt Lebbeke
Rederijkerskamer De Waag, Liedekerke
Rederijkerskamer De Ghesellen vanden Palmryze, Mechelen
Rederijkerskamer De wijngaard Ronse
Koninklijke Rederijkerskamer De Goubloem, Vilvoorde
Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn

CONGRES 2009 MECHELEN


Thema : "Horizonten verkennen Grenzen verleggen".

Zaterdag 13 juni 2009

.
Reeds vroeg in de voormiddag zijn de rederijkers die deelnemen aan het "Rederijkersjuweel 2009" aanwezig in de stadsschouwburg.
Wij worden er begroet met een "bonsjour" van een Nederlandse deelnemer.
De man rond wie de uitwerking van het congres draait is ook reeds aanwezig.
In de loop van de voormiddag wordt voor broodjes gezorgd en rond de middag verschijnen de eerste congresgangers.
Vooral dan zij die deelnemen aan de praalstoet en zich moeten omkleden, want de traditionele geleide stadswandeling wordt vervangen door een "praalstoet".


Rond 14.30 u is het vertrek van deze stoet voorzien. De
praalwagens en de paardentram staan klaar .
De begeleidende fanfares zijn aangekomen. De belleman en zijn twee pages staan te trappelen om de stoet te kunnen openen.
Maar het is wachten op de Thebaanse trompetters die vastzitten op de Brusselse ring.
Uiteindelijk geeft hoofdman Gaston het startsein en vertrekt de stoet onder een stralende zon richting Grote Markt.
Veel volk langs de straten . Zo dus een mogelijkheid voor de leden van de Palmryze om nog wat strooibriefjes uit te delen waarin reclame gemaakt wordt voor het "Rederijkersjuweel".
Terug op de Grote Markt wordt nog een kort wagenspel opgevoerd door de groep van de Stadsvisioenen.
Verrassing voor Gaston. De
Keizer en de broeders van Trou moet Blycken waren in tenue met baret en droegen een blazoen mee. Dit blazoen werd , zoals de traditie tijdens de grote Landjuwelen vereiste , met een fijne toespraak overhandigd aan de hoofdman van de organiserende Kamer.
Gaston vond niet onmiddellijk een gepast antwoord.
Vervolgens werden de congresgangers begeleid naar de Salons Van Dyck waar zij vergast werden op het aperitief en een zeer verzorgd avondmaal.
Alles liep perfect binnen tijdsschema en onder de aanwezigen was men vol lof.
Ook de eerste contactnames en gesprekken over alles en nog wat kwamen tot stand.
Maar gezien er nog een item op het welgevulde programma stond werden wij verzocht ons naar de stadsschouwburg te begeven waar de wedstrijd om het “Rederijkersjuweel” plaats had.
Drie Kamers namen aan deze wedstrijd deel.
Een vierde Kamer had tijdig afgehaakt en de samenwerking met de stedelijke academie was er spijtig genoeg niet gekomen.
Het werd zoals bij vroegere edities opnieuw een fijne wedstrijd.
De drie kamers brachten elk een gesmaakte voorstelling van het esbattement "De Drie Minners".
Tijdens de pauze kon de jury reeds een eerste evaluatie opmaken.
Na het optreden van de laatste Kamer kwam de jury opnieuw samen om een laureaat aan te duiden. Het was geen gemakkelijke keuze .Elke deelnemer had zich ten volle ingezet.
Uiteindelijk was het de Antwerpse kamer De Violieren die het pleit won.
Edgar Danz deelde de uitslag mee en de voorzitter van het Verbond overhandigde aan de laureaat en de twee andere deelnemers een trofee.
In het foyer werd er nog een lange tijd van gedachte gewisseld over deze wedstrijd . Zoals steeds bij een wedstrijd waren er blije en droeve gezichten .
Voorstel werd gelanceerd om de wedstrijdformule te schrappen en een "festival" te organiseren.

Zondag 14 juni


9.30 u. onthaal .
't Regent . Gelukkig bleef het gisteren droog . Nu zitten wij toch binnen.
De traditionele academische zitting werd vervangen door een panelgesprek .
Na de verwelkoming door Gaston Kuyckx was het de vertegenwoordiger van de Mechelse schepen van cultuur , de heer Wim Hüskens ,conservator van het stedelijk museum , die het openingswoord voerde. Tot onze grote verwondering vernamen wij dat hij een gedegen rederijkerij kenner is en dat hij o.a. de oude teksten van Trou moet Blycken uit Haarlem bestudeerd heeft en er een werk over geschreven heeft.

Dan volgde een eerste intermezzo. De jonge Sander Van den Broeck droeg een fel gesmaakte vertelling voor.

Hoofdbrok van deze voormiddag het “panelgesprek”. Moderator Frans De Wachter,voorzitter van de cultuurraad van Mechelen had volgens afspraak de antwoorden gekregen op de vijf vragen die aan de Kamers gesteld waren.
Als panelleden werden gevraagd: Vincent Verstappen van Moyses 'Bosch, Margreet Brons van Calcar namens Nut en Genoegen Holwierde en de andere Groningse kamers. Jon Ingartua van De Goudbloem uit Vilvoorde , Jacques Bauwens van Marien Theeren en Freddy Van Besien van De Fonteine. Andere panelleden waren Wim Hüskens en Geert Dufour . Deze laatste is lesgever aan de stedelijke academie van Mechelen. Er ontspon zich een goed geleid panelgesprek dat antwoorden zocht op de gestelde vragen.
Na een tweede , dit maal musikaal intermezzo door Marina Stocks en Lode Looten gaf de moderator zijn conclusies:
- De meningen lopen wat uit mekaar .
- Het is een aanzet om verdere debatten omtrent “Hoe omgaan met de komende generaties en Hoe de jeugd betrekken bij de hedendaagse kamerwerking” in te richten in de komende jaren en zo tot een “moderne kamerwerking” te komen.
Dan was het de beurt aan de afgevaardigde van de rederijkerskamer De Rode Roos uit Hasselt om het volgende congres aan te kondigen en werd met het slotwoord van Emiel François, verbondsvoorzitter dit congres afgesloten. Een fijne maaltijd in de Salons Van Dyck was de voorbode van de algemene statutaire vergadering.
Daar werd o.a; het voorstel gedaan om in de komende maanden een “workshop” voor de jeugd in te richten.
Het was inmiddels rond 15.30u. geworden en reeds waren enkele rederijkers vertrokken op weg naar huis.
De anderen werden in het lokaal van de inrichtende kamer vergast op een “tombola”
Globaal kan men stellen :
  • Het was een goed congres in een toeristisch aantrekkelijke stad.
  • De praalstoet was een betrachting om de Mechelaars kennis te laten maken met de rederijkerij.
  • De geleverde inspanning van alle medewerkers was duidelijk merkbaar in de organisatie.
E.F.