29e Internationaal Rederijkerscongres
Breda, 9 en 10 juni 2012

CONGRESNIEUWS

Met vreugde organiseert Rederijkerskamer
“Het Turfschip van Adriaan van Bergen”
het 29e Internationale Rederijkerscongres in Breda op 9 en 10 juni 2012.
Zij doet dit als onderdeel van de vereniging Jacob van Lennep
en in nauwe samenwerking met
het Verbond van de Kamers van Rhetorica Vlaanderen-Nederland vzw.

De tweede Nieuwsbrief gaat in op momenten rond Breda in de 80-jarige oorlog, juist omdat in die oorlogssituatie de rederijkerij zo werd beïnvloed.

De overgave van Breda door Justinus van Nassau aan de Spaanse troepen onder Spinola (5 juni 1625)

Het schilderij dat de bijnaam ‘Las Lanzas’ kreeg, hangt in het Prado in Madrid. Bij de viering van het 750-jarig bestaan van Breda werden op verschillende plekken in de stad deze 'lansen' als monumenten geplaatst.
Het Spanjaardsgat
De plek waar het turfschip met 75 man verstopt in het ruim, het kasteel binnenvoer.

Het turfschip is het thema van het Rederijkersjuweel.    


Deelname aan het Congres en het Rederijkersjuweel

Congres

Via de website van het Verbond van de Kamers van Rhetorica (www.rederijkers.org) is het inmiddels mogelijk om U in te schrijven voor het congres. De deelname voor beide dagen kost € 95,00 en voor één dag is dit € 60,00. Dit is inclusief drankjes bij het diner, de lunch en tijdens de academische zitting.

Festival ‘Rederijkersjuweel’

Het festival vindt plaats op de binnenplaats van Het Kasteel, centrum van de Koninklijke Militaire Academie.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
Frans Rookmaaker
+31 (0)76 5650227 of
Bauke van Halem
+31 (0)161 433818

Voorlopig programma

Zaterdag 9 juni:

 • Ontvangst in Hotel Keyser
 • Museum bezoek,
 • Bredas Museum
  MOTI
 • Algemene Ledenvergadering
 • Historische kilometer
 • Stadswandeling
 • Beiaardconcert met de Torenblazers
 • Diner in Hotel Keyser
 • Concert in de Waalse Kerk
 • Verbroedering op de Grote Markt

Zondag 10 juni:

 • Academische zitting
 • Installatie Vreugdendal
  Investituur Prince
  Lezing
  Entertainment
 • Lunch
 • Rederijkersjuweel
 • Festival van de taal
 • Afsluiting

Meer informatie en achtergronden
in het volgende Congresnieuws!


Benoeming van burgmeester Van der Velde, tot prince van den Camere 'Het Turfschip van Breda'