0 congres-Haarlem-2023


DE KEIZER, HOOFDEN EN BROEDERS VAN D’ALOUDE RETHORIJCKKAMER DER PELLICANISTEN ONDER DE ZINSPREUK “TROU MOET BLYCKEN” ORGANISEREN NAAR AANLEIDING VAN HAAR 520-JARIG BESTAAN EN ONDER DE BESCHERMING VAN HET VERBOND VAN KAMERS VAN RHETORICA VLAANDEREN-NEDERLAND OP 2-4 JUNI 2023 IN HAARLEM HET 39E INTERNATIONAAL REDERIJKERSCONGRES

De voorbereidingen voor het Rederijkerscongres zijn inmiddels in volle gang. Anders dan u wellicht gewend bent, is het dagprogramma op zaterdag 3 juni 2023 openbaar en samengesteld voor een breed publiek met het doel jong en oud te verbinden via de podiumkunst van het voorgedragen, gezongen of uitgebeelde woord.

LANDJUWEEL

Daarvan zal ook het Landjuweel onderdeel uitmaken dat wordt georganiseerd in samenwerking met HIT (Haarlems Interscholair Toernooi) en waarbij ook Haarlemse scholieren worden betrokken en uitgenodigd hun podiumkunsten te tonen. Wij dagen uw kamers uit in het Landjuweel met elkaar te wedijveren in podiumvaardigheid zoals in het 1606 in Haarlem reeds werd gedaan. Verwerking van het thema ‘De Reden van de Kunst, de Kunst van de Rede’ in uw stuk is zeer welkom, maar geen voorwaarde.

De uitnodiging uw kamer voor het Landjuweel aan te melden is u via het Verbond reeds toegestuurd. U kunt ook altijd een e-mail sturen naar info@deredenvandekunst.nl.

ACADEMISCHE ZITTING

De Academische Zitting op 3 juni in de middag is opgezet als symposium, waarin Ad van Nieuwpoort zich met Arnon Grunberg op sleeptouw laat nemen in een ontdekkingstocht naar de Reden van de Kunst. Protagonisten uit de Kunstwereld -inclusief danslegende choreograaf Hans van Manen en internationaal geroemd pianist Joep Beving- ontmoeten jong en opkomend talent in Urban Arts, Muziek, Dans, Spoken Word en Visual Arts. In een unieke samensmelting van verschillende generaties en kunststijlen zal een antwoord worden gezocht op de vraag: Wat is die verrijking die we zoeken? Waar helpt de kunst de maatschappij? Is kunst goed voor je hersens, goed voor je hart, goed voor je ziel?

We moeten nodig weer betoverd worden in deze jaren van crises, polarisatie en rendements-denken. Vooral de jongste generatie die door het coronavirus op zichzelf werd teruggeworpen en die verbinding en betekenis in de kunst kan terugvinden.

CONGRESINFORMATIE IN DE SCHIJNWERPERS Trou moet Blycken www.deredenvandekunst.nl

Naarmate de voorbereidingen van het congres vorderen, zullen nadere details, zoals overnachtingsmogelijkheden, locaties en aanmeldmogelijkheden, worden vermeld. Dus houd de website goed in de gaten.


PROGRAMMA

VRIJDAG 2 JUNI 2023
20:00 ONTVANGST VAN DE CONGRESGANGERS & VERWELKOMING IN HET STADHUIS VAN
HAARLEM DOOR DE BURGEMEESTER, JOS WIENEN

ZATERDAG 3 JUNI 2023
9:00 ALGEMENE VERGADERING VAN HET REDERIJKERSVERBOND VOOR ALLE AFGEVAARDIGDEN VAN DE KAMERS 10:00 LANDJUWEEL, TRADITIONELE TONEELWEDSTRIJD TUSSEN DE REDERIJKERSKAMERS
13:00 LUNCH
14:00 ACADEMISCHE ZITTING MET AD VAN NIEUWPOORT EN SCHRIJVER ARNON GRUNBERG ROND DE VRAAG: WAT IS DE REDEN VAN DE KUNST? WAT IS DE VERRIJKING DIE WE DENKEN TE MOETEN ZOEKEN? WAAROM IS KUNST EIGENLIJK BELANGRIJK? WAAR HELPT DE KUNST DE MAATSCHAPPIJ NOU WERKELIJK? IS KUNST GOED VOOR JE HERSENS, GOED VOOR JE HART, GOED VOOR JE ZIEL?
18:00 DINER & LUSTRUM FEEST

ZONDAG 4 JUNI 2023
10:00 STADSWANDELING DOOR HAARLEM
11:30 ONTVANGST VAN DE CONGRESGANGERS OP TROU MOET BLYCKEN

12:30 AFSLUITENDE LUNCH

Ad van Nieuwpoort: introduceert De reden van de Kunst