0De Geschiedenis van de Rederijkerij (door Jan Rooms)

deel_58
algemene-opstand | calvinistische-republiek-Gent |
deel_57b
Don-Louis-Requesens | Spaanse-furie | Pacificatie-van-Gent | Don-Juan-van-Oostenrijk | Eeuwig_Edict |
deel_57
Filips_II | Alva in de Nederlanden | belastingmaatregelen | watergeuzen | meer problemen | 1572_nieuwe_revolte | Don Louis de Requesens |
deel_56b
Laurens_Jacobsz_Reael | Hendrik_Laurensz_Spiegel | Marcus_van_Vaernewijck | Wouter_Verhee | Adriaen_Wils | Willem_Van_Nieuwlandt | Joost_van_den_Vondel |
`
deel_56
Adriaen_van_Conincxloo, Anthonis Coppens, Fran├žois de Costere, Zacharias Heyns |
Jan_van_den_Kiele, Fransois Leerze, Lourisz. Jansz., Egbert Meynertsz. |
Jan_Michiels | Jacobus_de_Moor | Jan_van_Mussem | Dierick_de_Smet | Jean_van_den_Vivere |
Fransoys_van_Ballaer | Jan_van_Hout | Jacob_Duym | Abraham_de_Koningh | Robert_Lawet | Carel_van_Mander
deel55bis
Peter_Heyns | Jan_van_der_Noot | Willem_van_Haecht | Jacop_Jacopsz_Cassyre | Pieter_Balten |
G.H._Van_Breughel | Jan_de_Costere | Jan_Fruytiers | Job_Gommersz | Willem_de_Gorter
deel55
Katholieke_literatuur | Philips_Marnix_van_Sint-Aldegonde | Jeromimus_Vervoort | Pieter_Sterlinckx
deel54c
Psalmberijmingen Andere_liederen Loterijen
deel54
Apostelspelen | Dwerck | Hasseltse_Historiaelspelen | Lange_Truye | vastenspel_van_Sinnen |
Berrevuetse_Bruers | Veelderhande_geneuchlijcke_dichten | Psalmvertalingen Souterliedekens
deel53b
Reformatorische refreinen | Scherpen-Heuvelsdroom | Broeder_Cornelis |
deel53
Rederijkersliteratuur_tijdens_de_opstand | historierefreinen | martelaarsliederen |
Geuzenliederen | Een_nieuw_Geusen_Lieden_Boecxken
deel51/3
sociale_revolutie | godsdienstige_bewegings | Conclusie
deel50/2_en_51/1
Storm-reeksen | vernieling | buitenland | binnenlands |
deel49/3_en_50/1
De beeldenstorm 1566 | Hagepreken | Smeekschrift | Gent | fasen |
deel_49/2
Plakkaat 26 januari 1560 | verzoek om Granvelle te ontslaan | tijdelijke_verademing |
deel_49
plakkaten van 1550-1560 | Troonsafstand Karel V | prerevolutionaire periode_(1555-1566) |
deel 48-2
Jan Onghena | Jan Lautte, Adriaan Meynfoort, Anton van Straelen | Karel V stelt zijn opvolger voor
deel 48
Vervolging | Poelgier | Jan Uytenhove | Pieter Schuddematte | Frans Fraet |
Jacob van Middeldonck | Jan van den Broucke | Willem van Spiere | Heyns Adriaensz. |
deel 47
Plakkaten | leugenrefrein | Pieter Titelmans | Plakkaten 1540 | plakkaten tegen drukkers |
rederijkers en het Humanisme | 1542 Gent ,Brugge | Visitatie | Contrareformatie |
Index verboden boeken | Refereynen_int_sot,_amoureux_ende_wijs | Antwerpse_Liedtboeck |
deel 46
Nog meer plakkaten | Gentse rederijkersfeest van 1539 | De rederijkers en de Hervorming |
Reactie van katholieke zijde |
deel 45
Verspreiding van het Humanisme | Humanisme in de Nederlanden | Humanisme: besluit |
rederijkers en het Humanisme | Karel_V | een nieuwbelastingssysteem | Gentse_bedeweigering |
Exit Karel V | Bronnen |

deel 44
Erasmus | Erasmus en de misstanden in de kerk | Belangrijkste werken van Desiderius Erasmus |
Het Humanisme | De herleving van de klassieke oudheid |

deel 43
Het calvinisme | Het calvinisme in de Nederlanden | Ketterijen | Afwijzing_van_het_materile |
Wat moet men met 'ketters' doen? | Soorten ketterijen |
Laatmiddeleeuwse ketterijen en voorlopers | Zwingli | Het tanchelisme | Katharisme | Lollarden |
Ilusieten | Melchiorieten en Mennonieten |

deel 42
De_hervorming | wederdopers | Melchior Hoffman | Michael Sattler | Munster | Menno Simons |

deel 41
Luther en het Lutheranisme | Luther_in_de_Nederlanden |

deel 40
Monologen | Andere_tafelspelen | Tafelspelen_Cornelis_Everaert |
Neergang der Rederijkerij
bronnen:Geschiedenis van de Rederijkerij |

deel 39
Dialogen | Tafelspelen | Lutherse tafelspelen | Sotten_en_narren | Kwakzalvers |
Man versus vrouw | Bruiloftsspelen

deel 38
Tafelspelen | Presentspelen | Strijdspelen | Bruiloftsspelen | Dramatische monoloogdoor Jan Rooms ©