Internationaal Verbond van Kamers van RhetoricaLIJST VAN SPREKERS OP ONZE CONGRESSEN

2022, Aalst
Thema: "het DNA van de Rederijkers"
Schepen Karim Van Overmeire
De weg naar Utopia over bouw van bibliotheek/ontmoetingscentrum Utopia
dr. André Lefèvre
het DNA van de Rederijker.
2021, Gent
Thema: "Rederijkerscultuur 1400-1800"
dr. Arjan van Dixhoorn
Rederijkerscultuur in de Noordelijke Schelderegio (1400-1800), een revaluatie
2019, Groningen
Thema: "Rederijkers in en om het Antwerps Liedboek"
prof. Em. Dirk Coigneau
Het uitzonderlijk belang van het Antwerps Liedboek en de bijdrage van de Rederijkers daaraan.
Thema: "De Ont-Friesing van Groningen"
drs. Redmer H. Alma
De overgang van het Fries naar het Gronings in de 14e eeuw in de provincie Groningen.
2018, Ronse
Thema: "De Taalgrens voorbij: De homoludens in Hamlet en Pygmalion."
Moris de Witte
De homoludens in Hamlet en Pygmalion. Een speelse queeste naar de waarheid.
2017, Brussel
Thema: "De Rederijkerij in Frans-Vlaanderen, verleden en toekomst."
Eric Vanneufville
Ontstaan van de Rederijkerij in Frans-Vlaanderen
2016, 's Hertogenbosch
Thema: "De wording van de Nederlandse taal"
prof. Jos Swanenberg
Waar komen de verschillen tussen Dialecten en het Nederlands vandaan.
2015, Geraardsbergen
Thema: "Rederijkers in Geraardsbergen"
André Batselier
over de Thaboristen
2014, Liedekerke
Thema: Shakespeare in Liedekerke
Prof. Katia Segers, schepen van cultuur
Over kunsteducatie en amateurkunsten
2013, Haarlem
Thema: Digit@@l van minstreel tot twitterpoëet
Hans Bennis
De invloed van de sociale media op de Nederlandse Taal
2012, Breda
Thema : De Verguisde eeuw
Marita Mathysen
"De verguisde eeuw"
2011, Brussel
Thema : rederijkers in hedendaags stedelijk perspectief
Maartje De Wilde
Hubert Meeuw
Remco Sleiderick
"3 themas in Erasmushuis"
Jozef Janssens
"Hoofsheid en civitas"
2010, Hasselt
Thema : Nieuwe rederijkerssymboliek voor de 21ste eeuw
Michel Ilsen
"Aparte geschiedenis van de Limburgse rederijkers"
Hugo Lamon
Nieuwe rederijkerssymboliek voor 21ste eeuw
2009, Mechelen
Thema : Horizonten verkennen, grenzen verleggen
      Stoet door de Mechelse straten
Frans De Wachter , voorzitter cultuurrraad moderator
panelgesprek
2008, Aalst
Thema : Spelen met Taal
Jef Dauwe
"Toekomst Rederijkerij"
Kurt Van Eeghem
"Spelen met Taal"
2007,  's-Hertogenbosch  
Thema : Tref elkaar
Prof. Dr. Jan Jacobs
Rederijkerskamer Moyses' Bosch en de vergelijking met de rederijkerskamers in Vlaanderen en wat met de rederijkerij in de toekomst.
In samenspraak met
Dr. Marcel Gielis
2006, Brugge
Thema : Taal
Dirk Geirnaert
"De Warachtighe fabulen der Dieren" Oude fabels in een nieuw rederijkers- jasje.
Jo Berten
"WoordenSCHAT"
2005, Antwerpen
Thema: Wagenspelen
Marc Van Strydonck
"Playerwater" De iconografie van een wagenspel
Derk Jan Eppink
Dialecten
2004 , Leuven
Thema: De Brabantse Kamers
Dr. Anne- Laure Van Bruaene
Brabantse Rederijkerscultuur
Prof. Dr. Bart Ramaekers
De ongrijpbaarheid van de Rederijkers
2003 , Haarlem
Thema : "Trou door de eeuwen heen"
Kitty Kilian
De grote Loterij van Haarlem
Jan Spoelder
Jaarzang Trou moet Blycken
Prof. Dr. Herman Pleij
Sprekend over de Middeleeuwen
2002 , Brussel
Thema : "In minnelijk Akkoord"
Paul De Ridder
Taalgebruik in Brussel voor 1794
Prof. Jozef Janssens
Rederijkers actueel
Roel Jacobs
De Sneeuwpoppen zijn terug in de stad
2001, Mechelen
Mechelen
Paul Morren
"Margriet" - Margaretha van Oostenrijk
Marcel Kocken
De Rederijkers te Mechelen
Jef Dauwe
Archivariaat en Opzoekingswerk
2000,Gent
Thema : "Keizer Kareljaar"
Dra. Femke Kramer, Groningen
XVIe eeuwse rederijkersrepertoire op hedendaagse podia.
Dr. Dirk Coigneau , Gent
De Nar bij de rederijkers
Dr. Werner Waterschoot
Presentatie facsimile-uitgave "Referynen Gent 1539"
1999, Leie
Thema : De Leie
Prof Em. Dr. Gust Keersmaekers
Rederijkers met Pen en Penseel
Prof. A-M Musschoot
Karel van de Woestijne en Latem
1998, Vilvoorde
Jeugdcongres 25 j Gouknopjes
Edgar Danz
Rederijkers 2000 en toen !?
Guido De Praetere, consulent VTM
Help, onze Taal is bedreigd.
Yennick Meert ,jonge actrice
1997, Ronse
Thema : Taalgrens en Rederijkerij
Leon Vandevelde
Taalgrens en Rederijkerij
Pr. Em. Marcel Van Spaandonck
Talen in contact - Vernieuwing en Diffusie
1996, Groningen
Thema : "Dialect en Taal"
Prof.H.J.L. Vonhoff, Commissaris der Koningin
Spelen met Taal, een abel spel
Prof. Dr. G.W. Klooster
De Moedertaal als economisch goed
Driek van Wissen
Het respect voor het Dialect
1995, Brugge
Thema : "Rederijkers Nu en Straks"
Tentoonstelling : "Selden is volmaect de feeste"
Fernand Bonneure
Factors in de Brugse Rederijkerskamers
Johan Van Iseghem
Rederijkers, uitdragers van Cultuur
1994, Brussel
Prof. Dr. Herman Pleij
Ontstaan van de rederijkerij in de Nederlanden
Patrick De Verrewaere
Het Vlaams en de Rederijkerij in Frans-Vlaanderen
Dr. Paul De Ridder
Rol van de Rederijkers in het Europa van morgen
1993, Vilvoorde
Maurits Meeus
De Rederijkers en hun sociale Engagementen
Dr. Eugeen Van Autenboer
Het Brabants Landjuweel
Jot Theys
Benadering van de term "Regie"
1992, Gent
Lic. Flor Demedts
Het Amateurtoneel en de Vlaamse Renaissance In de XIXe eeuw.
1991, Aalst
Wagenspelenfestival
Tentoonstelling "Schatten uit de Rederijkerij"
Prof. Em. Gust Keersmaekers
Rederijker een anachronisme in de XXIe eeuw ?
1990, Oudenaarde
Lic. Francis D'Haene
Het Landjuweel van Antwerpen in 1561.
1989, Den Bosch
Prof. Dr. Herman Pleij
Rederijkers, kannekijkers ?
1988, Waregem
Gaby Gyselen
Karel van Mander, rederijker en kunstschilder.
1987, Gent
Lic. Mevr. Keymeulen
Marcus Van Vaernewijck
Dr. Paul Huys
Uut jonsten versaemd
Amateurtoneel onder Rederijkersvaandel
1986, Oudenaarde
Thema "Matthijs de Castelein en de Oudenaardse Rederijkerskamers"
Marcel Van Lauwe
De Rederijkerskamers te Oudenaarde in de
15e, 16e en 17e eeuw.
Dr. Werner Waterschoot
De Oudenaardse rederijkers te Gent in 1539.
Lic. Francis D'Haene
Matthys de Castelein en zijn Const van Rhetoriken.
1985, Leuven
Thema " De Brabantse Kamers"
Jos Van Ryckel
De Rederijkerskamers van Leuven
Hlne De Keyser
De Rederijkerskamers van Brussel
Leopold Lamey
De Evolutie van het Toneelleven te Leuven
1984, Antwerpen      
Victor Speeckaert
Wat was de Rederijkerij ?
Alfred Borms
Wat is zij in het heden ?
Clem Du Four
Wat komt ?

 

 

 

U kunt toegang krijgen tot de verslagen-pagina voor leden van het internationaaal verbond
door invulling van het tweede woord van de naam van het verenigings blad ( in kleine letters).