C O N G R E S N I E U W S B R U S S E L (I)


De Lelie organiseert het 34e Internationale Rederijkers Congres
in samenwerking met
Het Verbond van de Kamers van Rhetorika Vlaanderen- Nederland
en met het AMVB.


Inleiding
De Rederijkerij omvatte van oudsher niet alleen een van de grootste maar mogelijk ook de belangrijkste letterkundige stromingen in het culturele leven in Vlaanderen en Nederland en ook in Frankrijk. Er werd rekening gehouden met de Rederijkers. Ze bekleedden een centrale plaats in het stedelijke cultuurweb en speelden een niet onbelangrijke rol in het sociale leven. Zij stelden voor, klaagden aan waar nodig en vermaakten. Aan de hand van hun allegorieën, mirakelspelen, esbattementen, kniedichten, liederen enz. .... brachten zij de uiting van de sociale rol die zij wensten te vervullen tot hun publiek.
Project
De Lelie is de mening toegedaan dat de tijd gekomen is om die Rederijkers idealen in te schrijven in het kader van een moderne stad. Brussel zoals vele andere steden en zelfs gemeenten zijn een soort “melting pot” geworden van culturen, tradities, filosofieën en talen van de meest diverse oorsprong. In plaats van af te schrikken zou dit moeten aanzetten tot bruggen bouwen. Bruggen Bouwen is dan ook het thema van ons 34 Internationaal Congres. e
Wij willen bruggen bouwen in onze hoofdstad die niet alleen rusten op pijlers uit
het roemrijke verleden maar ook op de pijlers van onze diversiteit, de pijlers van de toekomst.

Wij hebben partners bijeengebracht die het gelaat van onze huidige stad zullen gestalte geven.

Academici zullen in openbare lezingen de link leggen tussen rederijkerij vroeger en nu en verder bestaat het programma van onze tweedaagse uit twee luiken.
Zaterdag 9 september 2017 wordt het luik van de diversiteit.
Op het Sint Katelijne Voorplein wordt het publiek vergast op een allochtone variété namiddag rond het thema “Bruggen Bouwen”, die wordt ingeleid door de heer Leo Camerlynck historicus en ere - voorzitter van De Orde van de Prince van het Land van Edingen.

Er is ruimte gelaten om contacten te leggen, nader kennis te maken of gewoon om te praten.

Verweven in exotische allochtone kunstzinnige optredens zullen een vijftal Kamers er een eigenzinnige versie kunnen brengen van het stuk: “ Rare Snuiters” van de hand van Luc Collin. Het heeft de vorm van straattoneel en iedere opvoering mag een vijftiental minuten duren. De aanzet van het stuk wordt gegeven maar de afloop is eigen keuze. Het aantal speelsters en spelers is beperkt tot vijf.

Een Jury geeft mening en raad onder vorm van een panelgesprek en iedere groep krijgt een aandenken .

Daar waar traditioneel werd geopteerd voor een Middeleeuws Wagenspel in de aloude rederijkerstraditie, opteerden wij voor een hedendaags gegeven dat de jeugd tot deelnemen moet kunnen aanzetten. De basis van “rare Snuiters” zijn multiculturalisme en generatie verschillen. Creativiteit wordt extra gestimuleerd.
Zondag 10 september 2017 wordt het luik van de traditie.
Wij starten met een bezoek aan het Warandepark en aan het Hertogelijk Paleis onder het Paleizenplein. Een hommage aan de Habsburgers van wie er leden ingeschreven staan in het ledenregister van De Lelie dat in het Broodhuis rust.

De Lelie stond toen al aangeschreven als een sterk sociaal geëngageerde kamer. En die traditie wordt voortgezet ook in de schoot van KTV De Noordstar (1872) die in 2000 de rederijkersfunctie ten stadhuize mocht overnemen.

Het sociale engagement zal trouwens ook blijken uit de tentoonstelling die ons wenkt in het AMVB. Niet alleen De Lelie zal er aan bod komen maar ook de vier grote toneelverenigingen en de Kamers uit de Vijfhoek. In een tent voor het museum zullen “ Kniedichten” en “Slam Poetry” gebracht worden rond het congresthema. Iedereen is welkom.

Academicus Eric Vanneufville van het “Huis van het Nederlands” in Belle zal er ons tevens onderhouden over de rederijkerij in Noord Frankrijk. Hopelijk een eerste belangrijke stap in de richting van een Verbond van de Kamers van Rethorika Vlaanderen, Nederland en Frankrijk.

Verder wordt de laatste bewerking van “Het Heilige Sacrament ter Nieuwervaart” voorgesteld door een Bredase kamer. Onze bedoeling is aan te tonen dat de rol van de rederijkers ver van uitgespeeld is. Dat er in onze stad een schare mensen actief is die zonder het echt te beseffen werken in de pure geest van de rederijkerij .

Onze genodigden
Publiek uit het multiculturele Brussel en Vlaanderen.
Voorbijgangers en toeristen
Academici en emeriti uit Brussel, Vlaanderen, Nederland en Frankrijk.
Rederijkers uit Noord en Zuid

Partners
Universiteit Gent en Die Fonteine Gent: Dirk Cogniau
Het AMVB Patricia Quintens en haar staf
Belle “Huis van het Nederlands” Eric Vanneufville
Rederijkerskamers uit Noord en Zuid
Het Verbond van de Kamers van Rhetorika Vlaanderen en Nederland
Rederijkerskamer De Lelie Brussel
KTV De Noordstar

Contactpersonen
Verbond van de Kamers van Retorika Vlaanderen en Nederland:
Voorzitter: Johan De Rijck, St-Gabriëlstraat 120 te 1770 Liedekerke
johanderijck1952@gmail.com
Rederijkerskamer de Lelie Brussel:
Voorzitter: Luc Collin, Vinkenlaan 21 1640 Rode collin.luc@telenet.be

Congres 2017 te Brussel

HOTELS EN PARKEREN TIJDENS HET CONGRES

Waar parkeren?
Het kan langs de straten en pleinen op uw eigen risico.
Er zijn ook veilige parkings:
- PARKING DANSAERT - Q PARKING Nieuwe Graanmarkt 2 - 1000 Brussel
- PARKING 58 - INTERPARKING Bij St Katelijneplein Brussel 1000
- GROTE MARKT - INTERPARKING Grasmarkt 104 - 1000 Brussel.
Waar logeren?
Wij stellen een paar hotels voor die door toeristische diensten van goed tot erg goed bestempeld worden. De gemiddelde prijzen per nacht worden aangegeven.

- ATLAS HOTEL BRUSSELS ( op 0,6 km van de Grote Markt) € 85
- BEDFORD HOTEL & CONGRESS CENTRE (0,5 km van Grote Markt) €52
- HOTEL MOZART (0,1 km van Grote Markt) €50
- WARWICH BRUSSELS - Grand Place (0,2 km van Grote Markt) €108
- HOTEL LE PLAZA BRUSSELS (0,9 km van Grote Markt) €94

Wij stellen deze paar adressen volledig vrijblijvend voor. Er zijn nog tal van andere mogelijkheden die u moeiteloos op internet vindt.