Internationaal Rederijkerscongres te Groningen
1 en 2 juni 2019


AANMELDINGSSTROOK bezoekers


naam Kamer:
plaats kamer:
achternaam 1e deelnemer:
voorletters 1e deeln:  | paspartout | acteurspasp | zaterdag | zondag
woonplaats:
correspondentie adres:
postcode:
telefoon:
mobiel nr:
email:
Bij rijtoer voorkeur
  voor:
Openluchtmuseum Hoogeland | Menkemaborg met kabinetorgelconcert
Overige opmerkingen of (dieet-)verzoeken:

klik 2 keer op de hier onderstaande knop als u ook nog meer deelnemers dan alleen uzelf wilt inschrijven:

toon/verbergOverige deelnemers van deze kamer, (indien u meer dan alleen uzelf wilt inschrijven):
achternaam:  voorletters:   OMHMkb email: | paspart | act | za | zo
achternaam: voorletters:   OMHMkb email: | paspart | act | za | zo
achternaam: voorletters:   OMHMkb email: | paspart | act | za | zo
achternaam: voorletters:   OMHMkb email: | paspart | act | za | zo
achternaam: voorletters:   OMHMkb email: | paspart | act | za | zo

Schrijft in voor het internationaal Rederijkerscongres te Groningen

  x € 95 = € deelnemers voor gehele congres
  x € 65 = € alleen zaterdag
  x € 65 = € alleen zondag
  x € 75 = € acteurs-deelnemers voor gehele congres
  
en stort in totaal   = €

op IBAN: BE41 2930 3224 8010(Biccode :GEBABEBB) (Vanuit België en Nederland hetzelfde Iban-nummer)
ten name van de Verbond van de Kamers van Rhetorica vzw.,
met melding : Deelname 36e congres 2019 te Groningen

Uw storting van het bedrag geldt als enige en definitieve inschrijving.