Internationaal Rederijkerscongres te Gent
9 oktober 2021


AANMELDINGSSTROOK bezoekers


naam Kamer:
plaats kamer:
achternaam 1e deelnemer:
voorletters 1e deeln:
woonplaats:
correspondentie adres:
postcode:
telefoon:
mobiel nr:
email:
Overige opmerkingen
of (dieet-)verzoeken:


klik 2 keer op de hier onderstaande knop als u ook nog meer deelnemers dan alleen uzelf wilt inschrijven:

toon/verbergOverige deelnemers van deze kamer, (indien u meer dan alleen uzelf wilt inschrijven):
achternaam:  voorletters:   email:
achternaam: voorletters:   email:
achternaam: voorletters:   email:
achternaam: voorletters:   email:
achternaam: voorletters:   email:

Schrijft in voor het internationaal Rederijkerscongres te Gent 9 oktober 2021

  x € 65 = € totaal
en stort dit bedrag   

op IBAN: IBAN BE 41 2930 3224 8010 (Vanuit Nederland en België hetzelfde Iban-nummer)
ten name van de Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen-Nederland,
met melding : Deelname eendaags congres 2021 te Gent

Uw storting van het bedrag tegen uiterlijk 1 september 2021 geldt als enige en definitieve inschrijving.