0 Nieuwsbrief 1- Internationaal Rederijkerscongres 2019 te Groningen

Datum congres: 1 en 2 juni 2019

Informatie over het congres

Het Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkersverbond (KPGRV) organiseert, in samenwerking met het Verbond Kamers van Rhetorica, het Internationaal Rederijkerscongres (IRC) op 1 en 2 juni 2019.
Een congres dat zich in zowel de provincie als in de stad Groningen afspeelt.

Het IRC wordt na een groot aantal jaren weer in Groningen gehouden onder het thema ‘Het Verhaal van Groningen’. Het KPGRV is daarbij gastheer voor de Groninger kamers en de kamers uit België en Nederland.
Het congres richt zich op het Groninger landschap, de cultuurhistorie, de ontwikkeling van de taal en op het theater.
Het IRC-programma voor 1 en 2 juni 2019 is bijgevoegd.
Zoals jullie zien begint het congres op 1 juni ’s middags met een cultuurhistorische excursie naar het Openluchtmuseum Het Hoogeland of naar de Menkemaborg (daar kunt je tussen kiezen, maar wij garanderen niet dat deze keuze gehonoreerd kan worden).
Daarna volgt een rondrit over het Hogeland en de excursie wordt afgesloten met een bezoek aan de kerk van Zeerijp met orgelspel en een optreden van een monnikentrio.

Na het diner in het Trefcentrum te Bedum komt het rederijkersjuweel aan de beurt. Er staan een rad van poëzie, toneelfragmenten, een eenakter, levende schilderijen en een vrije bijdrage op het programma.
Een impressie van het programma is bijgevoegd.

Op 2 juni start het congres ’s morgens met de academische zitting in de stad Groningen. Dan worden twee boeiende lezingen gehouden. De eerste lezing betreft het ‘Antwerps liedboek uit 1544’ en de tweede lezing gaat over ‘De overgang van Fries naar Gronings in de 2e helft 14e eeuw’. De lezingen worden afgewisseld met muziek van het Canto Quartet.

Wij hopen met dit inspirerende IRC-programma jullie kamer enthousiast te maken voor het congres. Zowel waar het gaat om het rederijkersjuweel als om de excursie, de academische zitting en de wandeling door historisch Groningen.
Waarbij natuurlijk het diner op 1 juni en de lunch op 2 juni niet ontbreken.

Meedoen aan het rederijkersjuweel

Zoals hierboven is vermeld vindt het rederijkersjuweel plaats op 1 juni ’s avonds in het Trefcentrum te Bedum. Alle kamers kunnen meedoen aan het rederijkersjuweel. In de bijgevoegde toelichting zie je aan welke rubrieken je kamer deel kan nemen:
  • Rad van Poëzie. De 12 gedichten waaruit wordt gekozen tref je hierbij aan. Het spannende is dat je niet weet bij welk gedicht het Rad van Poëzie stopt.
  • Toneelfragmenten. Er zijn 3 toneelfragmenten geselecteerd waaruit je kunt kiezen als de kamer er eentje wil spelen. Een jury beoordeelt het optreden. Het levert de kamer al of niet een prijs op, maar het geeft de spelers vooral leerzame suggesties mee. De toneelfragmenten tref je bijgevoegd aan.
  • Eenakter. Er is ruimte om één eenakter van 20 minuten op te voeren.