Aankondigingen / Prikbord

Ook u kunt hier namens uw kamer of privé uw prikbordreactie plaatsen
Notatie-schermW E B - L O GHerman Schaap - @  - heeft op 7-4-2013 geschreven:

Nieuw rederijkersblog

  Sinds kort heeft ook de rederijkerskamer te Breda een weblog. Het bevat enkele recent geschreven gedichten, onder meer over de stad en historie van Breda vanuit rederijkersperspectief.
Zie http://rederijkersbreda.blogspot.nl/


Geert R. - @  - heeft op 5-6-2012 geschreven:

Verzoek om lid te worden van het verbond + vereisten?

  Samen met een aantal enthousiaste vrienden hebben wij een drietal jaar geleden een rederijkerskamer opgericht, De Cacktuszblomme genaamd. Dit deden wij omdat wij allen geïnteresseerd waren om de cultuur van de rederijkers over te brengen naar jongere generaties. Onze liefde voor de rederijkers hebben wij tijdens onze studie Nederlandse en Engelse Taal-en Letterkunde in Gent opgedaan. In onze kamer treffen wij elkaar tweewekelijks om nieuwe gedichten voor te dragen. Deze gedichten zijn veelal in't sot, maar kunnen soms ook ernstiger van opzet zijn.

Wij vroegen ons af wat het voor een rederijkerskamer concreet inhoudt om deel te zijn van het Internationaal Verbond van kamers van Rhetorica.
Is dit voorrecht alleen weggelegd voor kamers die hun wortels tot ver in het rederijkersverleden hebben?
Of is dit vooral voor de rederijkerskamers zoals zij zich vandaag vooral manifesteren, zich vooral ledig houdend met amateurtoneel?

Wij zouden dolgraag deel willen uitmaken van dit prachtige verbond, en hopen dan ook dat u ons iets meer info zou kunnen verschaffen.

Vriendelijke groeten

Geert R.

Facktoor van de kamer


Bauke van Halem -  - heeft op 21-2-2012 geschreven:

IOVIVAT speelt " Halverwege Troje

  We waren het carnaval ontvlucht en kregen de kans om in Garnwerd (ten noorden van Groningen) een voorstelling mee te maken van de rederijkerskamer IOVIVAT.
Voor het eerst werd de voorstelling gegeven in de mooie oude kerk van Garnwerd.
In de kerk werden we op een zeer humoristische wijze ontvangen door drie dames in knalblauwe pakken met zilverkleurige carnavalspruiken op. In de voorstelling vervulden ze de rol van Koor 1, 2 en 3 in het bewerkte klassieke stuk “Iphigineia in Aulis”. De door Ben Smit geschreven en geregisseerde knappe bewerking kreeg de naam “Halverwege Troje”.
Het werd een humoristisch en soms ernstig spektakel dat uitsteeg boven een klassiek toneelstuk. Smit en zijn theaterbende gebruikte zowat alle muzische elementen en alles in de kleine kerkruimte dat beschikbaar was. Het middenpad, de viering, de banken, de preekstoel, het orgelbalkon, een aantal slim geconstrueerde podia boven op de banken en zelfs een schommel die aan één van de traversen was bevestigd, vormden samen een podium waar menig theater jaloers op zou zijn.
Er werd gebruik gemaakt van zang, instrumentale muziek, beeldprojectie en zelfs was Agamemnon, vertolkt door Henk van der Leest, op enig moment doende met een iPad. De rol van Iphigineia werd op zeer overtuigende wijze vertolkt door Hesther le Grand. Een speciaal compliment voor de keuze van de kleding, met name de kleding van de goden onder aanvoering van Geert Jan Herder die een afstandelijke Zeus neerzette.
Knap, hoe in een betrekkelijk kleine ruimte een groot stuk met 21 spelers kon worden opgevoerd voor een volgepakte tribune die een plaats had gekregen in het koor van de kerk.
Het was een feest om dit mee te maken voor een toegangsprijs die zelfs het dubbele waard geweest zou zijn.

Bauke van Halem
Factor van de rederijkerskamer “Het Turfschip van Adriaen van Bergen”

Breda, 20-02-2012


Bauke van Halem - @  - heeft op 13-2-2012 geschreven:

Maandzang van de Bredase kamer met de nieuwe naam: "Het Turfschip van Adriaen van Bergen"

  Maandzang januari 2012

Dichter steeds
Nadert het feest
Dat de gemoederen beweegt
En menigeen te denken geeft

En ondertussen worstelt nog uw factor met de taal
En schrijft hij zin na zin dit vreugdevol verhaal
Zo toetst hij woord na woord zijn pen
En alles voor deez’ rederijkersclan

Worden wij rijker van ons redeneren
Bereiken wij de ander om te leren
Met de taal te spelen
Zijn wij ook mond van stomme kelen

Die in deze tijd van beelden
Als taalloos minderbedeelden
Alleen contouren nog herkennen
Met de juiste box of dakantenne

Dat je kleinen wilt bereiken
Door ze plaatjes te laten kijken
Is mits met mate wel te rijmen
Maar dat groten enkel voor de beeldbuis kunnen zwijmen…

Dat ondermeer is onze missie
Weg met beelden zonder visie
Letters lezen! Woorden vormen!
De waarde van de taal, ja dat zijn onze normen.

Want met beheersen van het woord
Wordt eloquentia aangeboord
En komt de taal tot leven
dan wordt ons redeneren rijker, meer verheven

Met U nu in dit feest’lijk jaar
Hoop ik steeds taal te mogen vieren
Tot stimulans ook voor elkaar
En tot vreugde in alder manieren

Bauke Factor ‘Freiherr’ van Halem


Studio zelfvoorziening - @  - heeft op 31-7-2011 geschreven:

Rede rijk

  Misschien interessant voor deze of gene:

REDE RIJK

geschreven voor zeven herfst '73
nummers van Mededelingenblad,
informatiebulletin van de studie
-eenheid sociologie culturele
antropologie, en opgedragen aan
de Universiteit in Amsterdam.


Bronwyn's knife,
her love is life.


Sociologieproefschrift

Wie al de wegen die de
dingen over aarde gaan
ekstrakt beschryft zie
t een draak en hoort h
em skrie voor wie voor
wie voor wat wat, Watt.


System theorie

Het miljard vlytig ver
vaardigde uurwerken en
de werkuren die in zo'n
werelwyde wekker lopen
dienen niet,bel Pavlov.


MM

Kassabewustkwasibelust
een klavertjevier kust
Marx en Marcuse hier.


Meadows

En wie Groningen steen
voor steen demonteert,
ontmanteltgeschiedenis.


Utopia

Now here place for now
here man or palace now
here Thomas More.


Eupsychia

Is het niet verstandig
de waarde van je woord
1 oord vol selfgrowers
liefdevol te toetsen ,
o Maslow in de hemel ,
hier volgt je economie.


Prognost Ica

Waar ligt over 27 jaar
in n l de ringboerdery
'duizend en een', waar
duizend en een mensen
zich in hun stoffelyke
behoeften nagenoeg vol
ledig voorzien van de
271 hectaren aarde die
hen omringen ?


------------------------------
Geen antwoord van Mededelingen-
blad. Onbegrijpelijk verklaard
voor Prikbord van Folia Civita-
tis, weekblad voor de Civitas
Academica der UvA. Met toevoe-
gingen, waaronder Ockham's ra-
zor in materialistise interpre-
tatie ..that had populated the
world with a host of superflu-
ous entities.. naar Amsterdams
Sociologisch Tijdschrift, '75,
geen antwoord. Zonder toevoe-
gingen naar Sociodrôme (tijd-
schrift), '78, strekking der a-
forismen niet begrepen. pp.


==============================
Studio zelfvoorziening'02'06

(http://www.zelfvoorziening.nl/rede_rijk.html)

Lees evt. verder Duurzaam ... ('02), Programma zoekt partij ('06) in de nieuwsbrieven 3 en 21.


------------E. Francois - @  - heeft op 27-4-2010 geschreven:

Zoekertje

  Gevraagd: Tekstschrijver die aan de hand van een oud-nederlandse rederijkerstekst en beschikkend over de nodige verklarende aantekeningen een nieuwe toneeltekst maakt.

Contact :  emiel.francois@skynet.be


Herlinde Borms - @  - heeft op 7-2-2010 geschreven:

Tentoonstelling: Van achter het masker

  Van Achter het Masker is een tentoonstelling die ingericht wordt ter gelegenheid van de 75-jarige herstichting door de Kon. Toneelvereniging Broedermin (1895) van de Aloude Rederijkerskamer De Goudbloem te Antwerpen.

De getoonde stukken zijn echter veel meer dan de getuigenis van het rijke verleden van deze vereniging. Ze geven een algemeen beeld van de geschiedenis van het amateurtheater in onze gewesten. Het amateurtoneel heeft in het verleden een enorme socio-culturele impact gehad. In de 19de eeuw schoten toneelverenigingen als paddestoelen uit de grond. Voor velen was de vereniging de enige plaats waar men contact had met cultuur. De vereniging vormde ook een sociaal vangnet. Spaar-, dames-, reis- en andere afdelingen groepeerden de mensen van een bepaalde wijk in al dan niet politiek–filosofisch geïnspireerde verenigingen. Veel meer dan nu was de vereniging een wezenlijk onderdeel van de mensen hun bestaan. Vroeger waren mensen lid van een toneelvereniging zoals men nu supporter is van een sportclub. Dat dit soms zelfs tot een beperkte vorm van “hooliganisme” (hoewel dat woord toen nog niet bestond) leidde, is dan ook niet te verwonderen. Toch zien we dat bepaalde verenigingen dit lokale karakter na een tijd overstijgen en dat de (toneel)kunst het haalt op het sociale.

Broedermin, later De Goudbloem-Broedermin, ontstond uit het patronagetoneel van de St.-Paulusparochie maar wist zich in de loop van zijn bestaan op te werken tot een vereniging met internationale faam. Meermaals winnaar van het prestigieuze Landjuweel was de vereniging ook ambassadeur voor het Vlaamse amateurtoneel in het buitenland. De maatschappelijke veranderingen die zich vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw voordoen, hebben echter een nefaste invloed gehad op deze bloeiende vereniging. Toch weet de groep, zij het met veel minder leden, zich aan te passen aan de nieuwe tendensen zowel in de theaterwereld als in het verenigingsleven. Straattheater wordt een nieuwe uitdaging vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Heel deze evolutie wordt getoond aan de hand van historische foto’s, vlaggen, diploma’s, trofeeën, enz. vanaf de 19de eeuw tot het einde van de 20ste eeuw. Het recente verleden van de vereniging wordt geëvoceerd in een reeks van ongeveer 25 theaterkostuums en foto’s van optredens in binnen- en buitenland.

Van 1 maart tot 9 april 2010 alle werkdagen van 9-16.30 uur (do tot 19 uur).
Gratis inkom - Zaal Scaldis - KBC-Toren (Boerentoren)
Schoenmarkt 35 - 2000 Antwerpen info: 03/2899248


De Waele Katelijne - @  - heeft op 21-10-2009 geschreven:

DE STOEL VAN STANISLAWSKI

  MaMaThé uit Gent speelt op 20, 21, 26, 27, 28 november (telkens om 20u) DE STOEL VAN STANISLAWSKI in een regie van Hilde Maris. De spelers nodigen u uit op deze locatie-voorstelling in de toonzaal van Astranova in 9040 Sint-Amandsberg, Destelbergenstraat 28-34 (met parking). Reserveringen aan 9 euro via J.P Bauwens op 09/227.95.20.


07-06-2009 om 8:25 schreef: Bas (jongenelen@raketnet.nl)
Op het eerstvolgende rederijkerscongres staat het spel van de drie minners centraal. Ben Parsons en ik hebben er een Engelse vertaling van gemaakt: http://www.basjongenelen.nl/files/Folklore_three_suitors.pdf , misschien interessant voor geïnteresseerden die het Nederlands niet machtig zijn.
23-06-2007 om 18:00 schreef: Geert Vandersmissen (Geert_en_eric@hotmail.com)
Hallo leden van het bestuur van Moyses 'Bosch, graag wilden we jullie vragen of er fotomateriaal ter beschikking is van het rederijkerscongres en acteurswedstrijd te 's-Hertogenbosch op 02 en 03 juni 2007 ? Groeten van de ghesellen van de palmryse te Mechelen.
05-06-2007 om 19:42 schreef: Geert Vandersmissen (Geert_en_eric@hotmail.com)
Wij hebben heel erg genoten van de ontvangst, organisatie en de acteurswedstrijd op het congres, georganiseerd door de rederijkerskamer Moyses 'Bosch ! We danken ook de jury en al de aanwezige mensen voor hun talrijke opkomst. We zijn ook erg fier dat we met onze rederijkerskamers :"De gesellen van de palmryse " uit Mechelen en "De waag " uit Liedekerke naar huis terug konden keren met het door ons gewonnen Landjuweel 2007 te 's-Hertogenbosch. Het was een heel leerrijke en toffe ervaring. Boschenaars en leden van Moyses Bosch, heel hartelijk bedankt voor deze unieke wedstrijd en congres.
21-07-2003 om 11:14 schreef: Jan Albert Buiskool (J.A.Buiskool@iaf.nl)
Als bepaalde berichten weer verwijderd moeten worden, kunt u contact op nemen met de webmaster, op bovengenoemd email adres. Links zijn niet mogelijk op dit prikbord, hiervoor is de leden-sites pagina.

JAB - @  - heeft op 26-4-2009 geschreven:

test

  prikbord