Internationeel Rederijkers congres te Brugge

Afgelast, verplaatst naar 2024

Beste vrienden en collega's Rederijkers,

Op 1 april hebben we jullie er van op de hoogte gebracht dat het Internationale Rederijkerscongres van 5-7 juni 2020 in Brugge was geannuleerd. We hebben toen ook gemeld dat we toch nog even wilden onderzoeken om de inspanningen van 1 jaar voorbereiding alsnog konden worden verzilverd op een latere datum in het najaar van 2020. Hiervoor werd het weekend van 3-4 oktober 2020 weerhouden.

We zijn dan begonnen om de partners te contacteren met wie we afspraken hadden gemaakt. Maar toen kwam het antwoord van het hotel 'de Medici' waar het grootste deel van het congres zou doorgaan: "Gezien eerdere engagementen konden zij ons niet ontvangen in dat weekend." En toen stond onze wereld eventjes stil .....

Na intern overleg en met pijn in het hart hebben we toen beslist dat het congres van 2020 in Brugge definitief moest geannuleerd worden. We hadden er zo op gehoopt jullie enkele mooie dagen in Brugge te laten doorbrengen. Het eerstvolgend jaar dat nog vacant is voor het inrichten van het rederijkerscongres is 2024. Hiervoor hebben wij alvast een flinke optie genomen bij het Verbond van Kamer van Rhetorica.

In bijlage dan ook onze afsluitende Nieuwsbrief. Gelieve deze mail door te sturen aan al jullie leden. Indien nodig stuur de mail door aan je opvolger in deze functie of de gepaste collega.

Bijzondere tijden met moeilijke beslissingen .... Het ga jullie allen goed en hou het gezond.Mede namens het Verbond van Kamer van Rhetorica Vlaanderen-Nederland

Willy De Meyer
Hoofdman
Kon. Kamer van Retorika 'de Gezellen van de H. Michiel'
tel. 00 32 50 385 799
mobiel 00 32 476 90 89 89

( zie voor het uitgebreider programma op de nieuwsbrief: Nieuwsbrief - versie 18022020.pdf )